Mer information ang Göteborgs hamn

2016-11-02

Störningarna i Göteborgs hamn fortsätter tyvärr vilket kan medföra väntetider för lastningar och lossningar av containers.

Vill även informera om följande:

"Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 har beslutat om nya konfliktåtgärder mot verksamheten i APM Terminals i Göteborg
Styrelsen för Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 beslutade under torsdagen att återuppta sin kravlista från vårens förhandlingar med APM Terminals och varslar om övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad. Blockaden träder i kraft den 8:e november 2016 kl.16.00 och varar till den 31 december 2016 kl.24.00.

Vad handlar konflikten om?
Bortsett från kravet att få skriva ett kollektivavtal, handlar det om att Hamn 4:an vill vara mer involverade vid förhandlingar än vad som brukligt är enligt svensk lag och praxis, vår möjlighet att planera och leda arbetet samt frågor kring trivseln på terminalen.

Vad gäller den fackliga involveringen vid förhandlingar följer vi lag och praxis enligt den ”svenska modellen”. Vi arbetar enligt en förhandlingsordning lik den som finns på alla andra arbetsplatser i Sverige. När det gäller kollektivavtal, är det något Hamn 4:an inte tecknat, vilket är en av grundförutsättningarna för flertalet rättigheter enligt den svenska modellen. Kollektivavtal tecknas med Sveriges Hamnar centralt.

För att kunna bygga en långsiktig hållbar verksamhet måste vi kunna planera arbetet så att vi blir mer pålitliga och flexibla, för att finnas på plats när kunderna behöver oss med både medarbetare och maskiner. Vad gäller trivselfrågorna är det något vi bör kunna arbeta fram utan konfliktåtgärder.

Vad händer nu?
Vi ska försöka göra vårt bästa att ge våra kunder en så bra service som omständigheterna medger. De senaste dagarna har vi anställt drygt 30 nya medarbetare. Vi håller på att se över om det finns ytterligare åtgärder vi kan genomföra för att mildra effekten. Vi kommer ha en dialog med våra kunder och vid behov planera om deras flöden i syfte att minimera effekten av blockaden. Vår avsikt är att fortsätta dialogen med Hamn 4:an för att söka lösningar på den uppkomna situationen.

Oproportioneliga effekter
Hamn 4:ans konfliktåtgärd är helt oproportionelig i förhållande till den lamslående effekt blockaden kan få för våra kunder, det svenska näringslivet och handeln med omvärlden. Vi ser att vi redan på kort sikt löper stor risk att tappa viktiga affärer, vilket i förlängningen kan innebära försämrad service till våra kunder och att arbetstillfällen går förlorade.

Vi behöver en gång för alla få ett slut på de konflikter som påverkat driften i hamnen sedan 30 år. Och vi behöver synliggöra den oproportioneliga effekt som blockaden kan få för våra kunder och för svenskt näringsliv. Här skulle vi uppskatta support från er sida och vi vill gärna höra hur ni som kund drabbas vid en blockad och vilka konsekvenser det får för er verksamhet. Vi ber er därför att höra av er till vår CCO, Morten Brühl morten.bruhl@apmterminals.com


Vänliga hälsningar


Henrik Kristensen, VD
APM Terminals Gothenburg"

Undermeny

Nyheter