Risk för försening i Göteborgs hamn

2016-10-14

APM Terminals i Göteborg (hamnen) har genomfört ett byte av sitt IT-system vilket medför extremt långa köer samt kortskeppade tågavgångar ut och in på terminalen. Situationen är extrem och informationen från APM är mycket begränsad. Det finns idag tyvärr inte någon tillgänglig information om när de bedömer att situationen skall vara under kontroll och hanteringen åter i normal drift.

Tyvärr finns det pga av detta risk för försening vid containerlastning i hamnen.

 

Undermeny

Nyheter