Uppdatering ang Göteborgs hamn

2017-02-08

Situationen i Göteborgs Hamn börjar få allt större konsekvenser för svenska marknaden.

Konflikten mellan APM och Hamn4 påverkar hamnens möjligheter att hantera Import/Export containers allt mer,
vilket i sin tur innebär försenade eller missade ankomster, extra väntetider för åkerierna, exportlaster som rullas och kostnader för container- och planhyror.

Flera feederbåtar lägger om sina slingor, ett av feederbolagen har dessutom beslutat att inte gå på Göteborg alls, då de inte får loss sina containers.
Situationen har gjort att upp emot 2 000 containers just nu står i Rotterdam, i väntan på att transporteras vidare till Göteborg och det pratas
om att det kan bli upp till en till två veckors förseningar i framtiden.

Rederierna försöker hitta lösningar på problemet, bland annat genom försöka lägga om ankomsterna till andra hamnar, men svaret från förbundet blir att de i så fall kommer att genomföra sympatistrejk i dessa hamnarna.

För att täcka sina kostnader har vissa rederier har nu infört ett tillägg, Emergency Port Congestion  (EUR 60/20’ container, EUR 120/40 container),
och åkerierna fakturerar väntetidskostnader för att täcka sina kostnader, då de blir stående i hamnen i timmar.

Frågan har blivit så allvarlig för den svenska marknaden, att APM har vänt sig till regeringen för att få hjälp.

 

Undermeny

Nyheter