Lagring

Då vi har tempererat lager kan vi lagra allehanda gods.
Vi tillhandahåller:

 • Ankomstkontroll
 • Inlagring
 • Lagring/Förvaring
 • Orderplockning
 • Emballering/Palläggning
 • Utlastning
 • Dokumenthantering
 • Strippning/Stuffning
 • Omlastning
 • Datorstödd lagerhantering
 • Lagerlösningar för Webshop 
Kontakt