Tullgods

Vi är AEO certifierade tull och hjälper dig gärna med din tullhantering, du är alltid välkommen till oss för förslag hur vi tillsammans kan hantera ditt flöde av gods från eller till tredje land.

Sedan våren 2016 följer vi med spänning Tullverkets arbete kring de förändringar som följer i spåren av den nya UCC:n - det kommer att bli en intensiv tid fram till 2020 med mängder av förbättringar:

Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya IT-system och standardiserade arbetsprocesser. Syftet är att förenkla lagstiftningen och administrationen kring tullhantering, både ur företagens och tullmyndigheternas perspektiv. Utgångspunkten är att all hantering ska ske elektroniskt.

Kontakt